SHOP
NEW
Playing 11 for the match
TUS
TIG
A Reshab P N
BOWL
A Basith
BAT
G PG
BAT
A Krishnan
BAT
R Krishnan
AR
J Ananthakrishnan
BAT
S Roger
BAT
B Thampi
BOWL
S S Nair
AR
N T
WK
V Nayanar
WK
Sharafudheen
AR
V TS
BOWL
V Vinod
WK
V Manoharan
AR
H D
BOWL
R Prem
BAT
M Ishaque
BOWL
M Anas
BAT
A Vasudevan
BOWL
A Pratap
AR
B Babu
AR
A Krishnan
BOWL
B Surya
BAT
V Suresh
BOWL
G Mohan
BOWL
S V K
BAT
S S S
BAT
A TJ
BOWL
B M Justin
BOWL
Bench
V Viswanath
AR
A Pillai
BAT
S Samson
WK
S JR
AR
B Narayanan
BOWL
U Sabu
AR
E Apple Tom
BOWL
V V Varghese
BOWL
Corporate Office: Unit No. 1201-1202, 12th Floor, Wing A, One BKC, G Block, Plot No.66, Bandra Kurla Complex,Bandra- Mumbai City MH 400051 IN